Home / Volební program ČSSD Plzeň – město

Volební program ČSSD Plzeň – město

Co pro vás můžeme ještě udělat? Jaké jsou naše priority?

 

Lepší zákony, aby byla Plzeň bezpečnější
Tlakem na Parlament ČR prostřednictvím poslanců z  Plzně a  pomocí bývalého ministra vnitra zajistíme změnu zákonů týkajících se provozu ubytoven a činnosti pracovních agentur. Pravomoc omezit či úplně zakázat problematickou ubytovnu by měla být v kompetenci místních úřadů. Nesmíme zapomenout na posílení pravomocí Městské policie pro řešení pouliční kriminality.

MHD pro seniory zdarma
Děti a senioři nad 65 let, tedy ti, co nemají příjem z hlavní pracovní činnosti si zaslouží veřejnou dopravu zdarma.

Čistota města = odpady zdarma
Díky nezodpovědnému přístupu některých obyvatel Plzně vznikají kolem odpadových nádob černé skládky a nepořádek. Zrušíme veškeré poplatky na svoz a likvidaci komunálního odpadu a  město tak převezme odpadové hospodářství plně pod svoji plnou kontrolu. Tvůrce černých skládek povedeme k odpovědnosti. K úhradě služby použijeme dividendu z Plzeňské teplárenské, a.s..

Komunitní centrum pro seniory na všech městských obvodech a nový dům pro seniory na Slovanech
Společenský život v každém věku je důležitý. Proto budeme i nadále podporovat komunitní centra pro volnočasové aktivity všech věkových kategorií na jednotlivých městských obvodech. Vybudujeme nový domov pro seniory ve Chvojkových lomech.

Městský okruh Křimická – Karlovarská a silnice kolem Boleveckého rybníka
Nákladní a osobní doprava má velmi negativní dopad na kvalitu životního prostředí Plzně. Dostavbou Západního okruhu a  silnice I/20, tedy propojením Studenské ul., Rokycanské a Koterovké odvedeme především tranzitní dopravu mimo centrum města.

Centrum zábavy nejen pro rodiny s dětmi včetně vodního světa
Na základě detailní analýzy jsme připraveni spolupracovat s  Plzeňským krajem a  případným soukromým investorem na výstavbě a  provozu Centra pro rodiny s dětmi, a to včetně světa vodní zábavy.

Rozvoj volnočasových aktivit a budování dalších sportovišť
Dokončíme revitalizaci areálu Prokopávka s vazbou na rekreační oblast Boleveckých rybníků. Podpoříme vznik umělého vodního kanálu pro profesionální i amatérské sportovce.

Dostupné městské byty v Zátiší
Zajistili jsme přípravu výstavby 190 bytů pro mladé rodiny a seniory. Tyto byty postavíme nejpozději do konce roku 2022.

Městské lázně – středisko zdraví
Budova bývalých Městských lázní musí patřit opět městu. V tomto volebním období se nám to nepodařilo, ale snažíme se dál napravit chyby z minulosti. Lázeňská a wellness relaxace přímo v srdci města bude sloužit Plzeňanům.

Pes přítel Plzeňáka
Odpustíme poplatek ze psů seniorům. Zrealizujeme speciální parky pro venčení psů. Rovněž také výrazným způsobem zvýšíme pokuty za nedodržování vyhlášky o pohybu psů a za znečišťování veřejného prostranství.