Home / Volební program SMO ČSSD Plzeň 3

Volební program SMO ČSSD Plzeň 3

V této rubrice představujeme náš program, který budeme pružně doplňovat o zásadní témata, která získáme od vás. Jde nám o to, abyste náš program přijali za svůj.

VOLEBNÍ PROGRAM  SMO ČSSD Plzeň 3

Motto: Měníme Plzeň k lepšímu

V průběhu celého volebního období budeme i nadále naslouchat našim spoluobčanům a budeme řešit jejich potřeby.

1. BEZPEČNOST

 • Za naši prioritu považujeme bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku.
 • Zvýšíme ochranu občanů před bezdomovci.
 • Více strážníků v ulicích = vaše větší bezpečnost.
 • Budeme pokračovat v úspěšné regulaci hazardu a striktně vyžadovat dodržování veřejného pořádku především nočního klidu.

2. ČISTÝ OBVOD

 • Nebudeme tolerovat nepořádek v ulicích.
 • Uklizený a zelený obvod je náš cíl.

3. ROZVOJ MĚSTA

 • Budeme podporovat oživení vašeho obvodu včetně sportovních a kulturních akcí.
 • Podpoříme koncepční investiční akce, budeme naslouchat vašim potřebám.

4. DOPRAVA

 • Zasadíme se o plynulost dopravy a zlepšení dopravní obslužnosti vašeho obvodu.
 • Vybudujeme pro Vás další parkovací místa.

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Naší prioritou zůstává třídění odpadů.
 • Budeme i nadále zvelebovat životní prostředí.
 • Rozšíříme výsadbu stromů.
 • Chceme propojené a funkční cyklostezky.

6. SLUŽBY

 • Teplo, MHD a voda musí být ve vlastnictví města!
 • Chceme hospodárně nakládat s majetkem města.
 • Navýšíme počet školek v našem obvodě.

7. PODPORA AKTIVNÍHO ŽIVOTA SENIORŮ

 • Poskytování bezplatné právní poradny a semináře pro seniory.
 • Dotované zájezdy a kulturní akce pro seniory.

8. SPORT

 • Budeme podporovat rozvoj sportovních a neziskových organizací.
 • Podpora financování amatérského sportu a zájmových spolků.