Home / SMO ČSSD Plzeň 3

SMO ČSSD Plzeň 3

Výbor SMO ČSSD Plzeň 3

Předseda:

  •  Jindřich KLOUD (MO Skvrňany)

Místopředseda:

 

Předsedové jednotlivých MO sdružených v SMO ČSSD Plzeň 3

MO ČSSD Plzeň – Bory:

Bc. Petr MAREK

MO ČSSD Plzeň – Centrum:

Aleš HESS

MO ČSSD Plzeň – Skvrňany:

Ing. Jan SOUČEK, MBA.