Home / Novinky / Plzeňský centrální obvod likviduje nepořádek po bezdomovcích

Plzeňský centrální obvod likviduje nepořádek po bezdomovcích

Akce zaměřená na úklid míst, která byla poznamenána dlouhodobým pobytem osob bez domova, proběhla za účasti čtyř největších plzeňských obvodů, včetně jejich představitelů a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.

Úklid se prováděl na celém území města Plzně, stranou tedy nezůstal ani plzeňský centrální obvod, za který se zúčastnil starosta Radislav Neubauer a místostarosta David Procházka. Do akce byli zapojeni pracovníci veřejné služby a veřejně prospěšných prací včetně služebního nákladního auta.

Lidem bez domova bylo nabídnuto zapojení do některých činností, například pomáhat v Plzni s úklidem, a také ubytování ve stavebních buňkách, a to za podmínky dodržování zákazu užívání psychotropních látek nebo pití alkoholu.

„Postižená místa byla předem vytipována strážníky Městské policie Plzeň a samotné hlídky pak zajišťovaly bezpečnost pracovníků, aby nedošlo k případným konfliktům,“ informuje starosta Radislav Neubauer.

Úklid probíhal například v Borské ulici za čerpací stanicí, na soutoku Radbuzy a Mže ve Štruncových sadech nebo pod železničním mostem v Lábkově ulici. Do připravených kontejnerů a nákladního auta byly v igelitových pytlích naloženy plastové odpady, papírové krabice, tlející zbytky jídla, špinavé deky, spacáky, aj.

„Uvedená místa, která nejenom hyzdila okolní prostředí, byla vyčištěna, protože představovala pro kolemjdoucí a místní obyvatele i určité zdravotní riziko, čemuž obsah skládky a zápach zcela nasvědčoval. V monitorování postižených míst a jejich likvidaci budeme pokračovat a ve spolupráci s majiteli pozemků chceme místa zabezpečit proti neoprávněnému vstupu,“ dodal místostarosta David Procházka.

Foto ÚMO Plzeň 3

Podívejte se také

První setkání s občany proběhlo na Skvrňanech u Alberta

První setkání s občany proběhlo na Skvrňanech u Alberta. Dojmy veskrze pozitivní. Nejlepší však bylo, …