Home / O nás

O nás

Jsme občany města Plzně a žijeme v jeho třetím obvodu. Plzeňská „trojka“ je složena z městských částí Bory, Doudlevce, Skvrňany a historického centra města.  Součástí trojky jsou i dříve okolní obce, dnes již převážně srostlé s Plzní  Nová Hospoda, Zátiší, Valcha a Radobyčice. Trojka spravuje i historické centrum města, kde se nachází mnoho plzeňských dominant.  Ať už se jedná o historické skvosty jako například gotický kostel sv. Bartoloměje, Židovskou synagogu, renesanční radnici, pozdně gotickou vodárenskou věž, atd. Bezesporu jedním z nejvýznamnějších a světově známých producentů piva je Plzeňský Prazdroj, který přivádí do našeho města mnoho turistů. Ti pak mohou společně s občany města využít širokou městskou nabídku  kulturních, sportovních i společenských akcí.

Chceme, aby se vám v Plzni dobře žilo a aby byl váš hlas dobře slyšet všude tam, kde je to zapotřebí, všude tam, kde je možné  reagovat na vaši kritiku i na vaše náměty. Hlavně proto  jsme založili tyto stránky. Zde můžete projevit svůj názor a sdělit ho kandidátům sociální demokracie do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3. Dejte nám šanci prosadit i vaše náměty  do života města v následujícím volebním období, v letech 2014 – 2018.

Historie sociální demokracie

I v Plzni má sociální demokracie svoje hluboké kořeny. Pod vedením  socialistů delegáti 11 plzeňských dělnických spolků rozhodli v roce 1885 ustanovit spolek pro zbudování spolkového dělnického domu – později PEKLO. Mezi průkopníky socialismu na Plzeňsku patřili: Jan Mukenšnábl, Karel Steiner, Antonín Uxa, Petr Wolfel, Alois Krejčí, Jan Valter, Helena Schneidervinklová a Jan Krajíček. Hlavními tématy projevů dělníků a sociálních demokratů byly požadavky na volební reformu a osmihodinovou pracovní dobu. Dne 13. 9. 1896 krajinská konference sociální demokracie v Plzni rozhodla o vydávání časopisu Nová doba, redaktory se stali Antonín Remeš, Gustav Habrman  a Luděk Pik. V lednu 1907 byl slavnostně otevřen dělnický spolkový dům PEKLO, kde sídlila i redakce Nové doby. Ve volbách do říšské rady 14. 5.1907 (dle nového volebního zákona) triumfovala sociální demokracie. Poslanci  za plzeňský kraj se stali Gustav Habrman, Antonín Remeš a Luděk Pik. Ten získal největší počet hlasů v celých Čechách. Později dne  5. 7. 1919 byl zvolen L. Pik na úřad starosty Plzně, kde setrval až do roku 1938.

Po volbách do říšské rady, stanul v čele vlády poprvé  sociální demokrat Vlastimil Tusar. Během války skončilo mnoho sociálních demokratů v koncentračních táborech, řada z nich byla popravena či zemřela na následky věznění. Po květnu 1945 byla ČSSD vystavena ze strany komunistů konfrontačního tlaku který rozložil její členskou základnu. Ve volbách 26. 5. 1945 vyhrála KSČ, ČSSD neuspěla. Začátkem roku 1948 vystřídal František Chovanec funkci náměstka primátora. Po únorových událostech roku 1948 byla ČSSD sloučena s KSČ. Většina členů sociální demokracie tento akt neuznala či nerespektovala. Část funkcionářů odešla do exilu. Řada sociálních demokratů byla za své názory pronásledována a vězněna.

Karel Hrubý po neúspěšném pokusu o obnovu ČSSD, emigroval v září 1968 do Švýcarska. Na snahách o obnovení činnosti strany  se nejvýznamněji podíleli: F. Kebre, J. Průcha, Jaroslav Anýž a zvláště Karel Hrubý který se stal  členem přípravného výboru Masarykova sdružení pro demokratický socialismus.

Na základě proklamace Slavomíra Klabana z 19. listopadu 1989 o obnovení činnosti strany, dochází na řadě míst v kraji k prvním iniciativám obnovit činnost sociální demokracie. V Plzni František Hrubý vyzval zájemce o vstup do strany a 1. schůze se uskutečnila již 24. listopadu v jeho bytě. V lednu už v kraji a okresech existovali oficiální orgány vzešlé z okresních konferencí, městské a krajské konference. První  porevoluční obnovovací sjezd zvolil předsedou ČSSD Jiřího Horáka. Sjezd rozhodl o samostatné účasti ČSSD nadcházejících volbách. Volby dopadli neúspěchem. V září 1990 se sekretariáty ČSSD v Plzni přestěhovali do historické budovy Pekla, kde zůstali 12let.

Listopadu 1990 v komunálních volbách získala strana 5 mandátů, zvoleni byli: Václav  Kozlík, Marie Marešková, Jan Nádraský, Bohumil Paur a Josef Průša. V průběhu  let 1989- 1993 docházelo k obnově strany. Stabilizace Plzeňské ČSSD přichází až s nástupem Richarda Mareše.

Roku 1993 na sjezdu v Hradci Králové byl zvolen předsedou ČSSD Miloš Zeman.  S jeho razantním přístupem a kritikou nových reforem, přichází nová etapa. Nový přístup přináší lepší volební výsledky. Relativně dobrého výsledku dosáhla v  komunálních volbách v roce 1994 i plzeňská ČSSD. Získala 13,5 % hlasů a 7 mandátů. Do dubna roku 1995 neexistovala krajská struktura. Po sjezdu v Bohumíně krajská konference zvolila první krajské koordinátory. V roce 1996 ve volbách do PS získala ČSSD 26,5% hlasů. Z plzeňského kraje byli zvoleni 3 poslanci. V roce 1998 ČSSD ve volbách do PS zvítězila a sestavením vlády byl pověřen Miloš Zeman. Za plzeňský kraj byli zvoleni 4 poslanci. V komunálních volbách na podzim plzeňská sociální demokracie dosáhla úspěchu ziskem 24,5% a spolu s ODS vytvořili vládní plzeňskou koalici. Náměstky primátora se stali Jiří Bis a Petr Otásek, radními pak Jaroslav Krupička a Miroslav Brabec. Zastupiteli města Plzně se dále stali  Josef Průša, Jiří Liška, Václav Šlajs, Milena Pavelková, Věra Posseltová, Ivana Janouškovcová a Jaroslav Choc. V roce 2000 jsme v krajských volbách neuspěli. Krajskými zastupiteli byli zvoleni Václav šlajs, Jaroslav Bauer, Jiřina Rippelová, Hana Peprná, Anna Báčová, Helena Vítková, Antonín Přikryl a Jaroslav Straka. Neúspěchem byli senátní volby, když uspěl jediný kandidát Petr Smutný z našeho kraje. Ve volbách v roce 2002 do PS ČSSD vyhrála. Z plzeňského kraje uspěli 4 kandidáti. A Vladimír Špidla byl pověřen sestavením vlády.

V září 2002 se plzeňská sociální demokracie přestěhovala z Pekla do domu v Houškově ulici. Dům byl pojmenován po významném starostovi Luďku Pikovi. Komunální volby na podzim roku 2002 skončili porážkou. V Plzni ČSSD získala 20,5 %  hlasů čímž ztratila 1 mandát. Zastupiteli za město Plzeň byli zvoleni Jiří Bis, Miroslav Brabec, Jiří Liška, Josef Průša, Milan Chovanec, Petr Osvald, Milena Pavelková, Miroslav Šimák, Josef Houška a Lumír Neuberg. Polovičním úspěchem v kraji skončili senátní volby. Na podzim roku 2004 skončili neúspěchem krajské i senátní volby. Do zastupitelstva Plzeňského kraje se dostalo 8 kandidátů. V senátních volbách jsme nezískali ani jediný mandát. V dubnu 2005 byla  jmenována  staronová vláda pod předsednictvím Jiřího Paroubka. Tehdy se začala ČSSD dynamicky rozvíjet.

Kde nás najdete?

  1. Houškova 35,32600 Plzeň
  2. www.vasetrojka.cz
  3. https://www.facebook.com/pages/Va%C5%A1e-Trojka/757890847585711