Home / Co chceme

Co chceme

V této rubrice představujeme náš program, který budeme pružně doplňovat o zásadní témata, která získáme od vás. Jde nám o to, abyste náš program přijali za svůj.

VOLEBNÍ PROGRAM  SMO ČSSD Plzeň 3

 

Motto: Dokázali jsme Vám, že to dokážeme

 

V průběhu celého volebního období budeme i nadále naslouchat našim spoluobčanům a budeme řešit jejich potřeby.

 

BEZPEČNOST

 • Za naší prioritu považujeme bezpečnost občanů a jejich majetku.
 • Zasadíme se o dohled  nad veřejným pořádkem – po 22.00 hodině hlídky se psy.
 • Zasadíme se o razantnější řešení problémů s bezdomovci

 

POŘÁDEK

 • Nebudeme tolerovat nedodržování pořádku.
 • Zasadíme se o změnu financování odvozu odpadků a to zdarma.

 

ROZVOJ OBVODU

 • I nadále chceme rozvíjet centrum města včetně kulturních akcí a podpoříme koncepční investiční akce.

 

DOPRAVA

 • Zasadíme se o plynulost a dopravní obslužnost v našem obvodě.
 • Podpoříme alternativní způsoby dopravy.
 • Budeme usilovat o zlevnění MHD pro všechny občany.
 • Chceme i nadále pokračovat v budování nových parkovacích míst.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Naší prioritou zůstává efektivní třídění odpadů
 • Budeme i nadále zvelebovat životní prostředí včetně výsadby nových stromů, budovat cyklostezky a revitalizovat dětská hřiště včetně nových herních prvků pro děti.

 

SLUŽBY

 • Chceme pokračovat v úspěšném projektu Vlídné WC ve speciálně označených veřejných provozovnách.
 • I nadále budeme podporovat v obvodních školkách prodlouženou pracovní dobu dle potřeby rodičů.

 

SPORT

 • Budeme i nadále podporovat sportovní kluby prostřednictvím dotačních programů.
 • Zajistíme výstavbu tělocvičny pro sportovní kluby a veřejnost.

 

SENIOŘI

 • Jednou z našich priorit je bezpečí a spokojený život našich seniorů. Proto i podpora akcí zaměřených na seniory je pro nás samozřejmostí.

 

RODINY

 • I v dalším volebním období budeme klást důraz na akce směřované k rodinám s dětmi. Podpoříme opět organizované a dotované zájezdy s rodiči a prarodiči, příměstské tábory a také velmi úspěšný dětský běžecký překážkový běh Škodaland Race Junior.